موضوعات وبسایت : اخبار
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

شرایط افتتاح حساب برای افراد زیر 18 سال بانک کشاورزی

نویسنده : هادی اسدی | زمان انتشار : 12 مهر 1400 ساعت 18:04

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان شرایط افتتاح حساب برای افراد زیر 18 سال بانک کشاورزی را مطالعه خواهید کرد.

قرض الحسنه پس انداز بانک کشاورزی

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

حساب قرض الحسنة پس انداز عادي با هدف پس انداز به منظور نيازهاي آتي و برخورداري از اجر و پاداش اخروي و معنوي آن صورت مي گيرد.وجوه سپردة شده به اين حساب تحت عنوان قرض و فاقد سوداست؛ لكن به منظور تشويق پس اندازكنندگان همه ساله جوايزي ارزنده به قيد قرعه به دارندگان اين حساب اعطا مي شود. ميزان جوايزحساب قرض الحسنة پس اندازعادي معادل 2%کل ماندة ميانگين روزشمار(جمع مانده حساب پايان هرروزطي يک سال تقسيم برتعداد روزهاي سال اين حساب) است. ضمناً به موجب دستورالعمل بانک مرکزي ،حداقل به 5 وحداکثر10 درصد سپرده گذاران مشمول جايزه ، جوايزي به قيدقرعه( قرعه کشي متمرکز دراداره مرکزي وياغيرمتمرکزدرمراکز استانها) تعلق خواهد گرفت .

شرايط افتتاح حسابكليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير ميتوانند از امتيازات و مزاياي اين حساب بهره‌منده شوند:

• حداقل سن : 12 سال ( افتتاح حساب براي اشخاص محجور و زير 12 سال توسط ولي قهري و ياقيم قانوني آنها صورت مي گيرد)

• مراجعه متقاضي به شعبه

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب :حداقل مبلغ براي افتتاح حساب ده هزار ريال وبراي شركت در قرعه كشي يكصدهزار ريال است.

ويژگي ها ي خاص حساب قرض الحسنه پس اندازعادي :

• افتتاح حساب درسن 12 سالگي وبرداشت درسن 15 سالگي

• امکان افتتاح حساب براي فرزندان کمتراز12 سال توسط هريک از والدين (پدر يا مادر)

نکته : درصورت افتتاح حساب توسط والدين، حق برداشت پس ازسن 18 سالگي توسط والدين مجاز نميباشد.

شرح روال استفاده از خدمت

حساب قرض الحسنه پس انداز

خلاصه مراحل:

1- مراجعه به شعبه وارائه مدارك لازم براي افتتاح حساب

2-داشتن حداقل مبلغ پنجاه هزارريال براي افتتاحح حساب درحال حاضر

تعريف فعاليت:با هدف پس انداز به منظور نيازهاي آتي وبرخورداري از اجروپاداش معنوي آن صورت مي گيرد وجوه سپرده شده به اين حساب تحت عنوان قرض وفاقد هرگونه سود مادي است . اما به منظورتشويق وترغيب پس اندازكنندگان به اين كارخداپسند همه ساله جوايزي ارزنده به قيد قرعه به دارندگان اين حساب اعطا مي گردد.


پس انداز بانک کودک و نوجوانطرح بانك كودك ونوجوان بانك كشاورزي به منظور بانكپذير كردن كودكان و نوجوانان و جايگاهيابي هرچه بيشتر بانك براي افراد زير 18 سال طراحي شده است. در سال 1380 بخشي از اهداف اين طرح به صورت آزمايشي در 30 شعبه منتحب تهران به اجرا گذاشته شده و هم اكنون در تمامي شعب سطح تهران بزرگ در حال اجرا است.

خدمات طرح بانك كودك و نوجوان به اين شرح است:

الف- حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ويژه كودك و نوجوان با ويژگيهاي زير:

• افتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ويژه كودك و نوجوان براي افراد زير 15 سال توسط والدين

• افتتاح حساب براي نوجوانان بالاي 15 سال بدون حضور والدين

• مجاز بودن برداشت از حساب براي نوجوانان بالاي 15 سال

• قرعه‌كشي مخصوص حسابهاي پس‌انداز ويژه كودك و نوجوان در روز جهاني كودك با اعطاي جوايز ارزشمند

• برخورداري از امتياز شركت در قرعه‌كشي پس انداز قرض‌الحسنه سراسري بانك علاوه بر قرعه‌كشي مخصوص در روز جهاني كودك

• اولويت در دريافت تسهيلات بانكي در سن قانوني (بعد از 18 سالي)

• معافيت از هزينه و كارمزد حوالجات بين شعب بانك كشاورزي

شرايط افتتاح حساب

• حداقل سن: 15 سال

• حضور شخص متقاضي افتتاح حساب در شعبه افتتاح‌كننده حساب

مدارك لازم براي گشايش حساب

• همراه داشتن اصل شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت كامل و واقعي اشخاص باشد.

• تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب

پنجاه هزار ريال براي شركت در قرعه‌كشي، در ساير موارد اختياري است.

نحوه استفاده از حساب• حضور دارنده حساب در شعبه

• ارائه دفترچه حساب پس‌انداز

• امضاء برگه دفترچه حساب‌پس‌انداز

• دريافت و پرداخت وجه

ب) حساب آتيه ويژه كودكان و نوجوانان، با ويژگيهاي زير:

• امكان سرمايه‌گذاري به صورت اقساطي، يا يكجا

• مبلغ و تعداد اقساط سرمايه‌گذاري در طي يك دروه پنج ساله به دلخواه مشتري

• حداقل مبلغ براي افتتاح حساب پنجاه هزار ريال

• امكان برداشت از حساب در طي مدت سرمايه‌گذاري

• سود سرمايه‌گذاري اقساطي براي يك دوره پنج ساله تركيبي از انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت يك الي چهار ساله

• معاف بودن از كارمزد نقلو انتقال وجوه

• امكان برداشت اصل يا برداشت از اصل و سود در پايان دوره سرمايه‌گذاري. بديهي است در صورت برداشت هر گونه وجهي، ميزان سود دريافتي نيز تغيير خواهد كرد

• امكان تمديد دوره سرمايه‌گذاري براي چندين دوره متوالي

• حداقل سن براي افتتاح يا برداشت از حساب: 18 سال

توجه:

افتتاح يا برداشت از حساب براي افراد زير 18 سال توسط ولي قانوني يا ولي قهري خواهد بود.

اهداف طرح

• بانكپذير كردن كودكان و نوجوانان

• القاي حسن استقلال و هدايت كودكان و نوجوانان در زمينه مسائل مالي

• انجام تحقيقات و بررسي نيازهاي اقتصادي و بانكي كودكان و نوجوانان

• ايحاد جايگاه‌هاي هر چه بيشتر در بين كودكان ونوجوانان

• دورانديشي و برنامه‌ريزي براي تحقق بخشيدن به اهداف بانك در زمينه تجهيز منابع.

• آشنا كردن كودكان و نوجوانان با مسائل بانك و بانكداري و فرهنگ كار و اقتصاد با روشهاي آموزشي بشرح زير:

 آموزشي مفاهيم بانك به زبان ساده و روان از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي حضوري

 پاسخ به سوالات بانكي كودكان ونوجوانان به صورتهاي حضوري، مكاتبه‌اي و پست الكترونيكي

دفتر چه افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز بانك كودك و نوجوان


شرح روال استفاده از خدمت

طرح بانك كودك ونوجوان بانك كشاورزي

واحد تهيه كننده: روابط عمومي واطلاع رساني

خلاصه مراحل:

1-مراجعه براي افتتاح حساب به شعبه

2- افتتاح حساب براي كودكان ونوجوانان زير 15 سال با حضوروالدين وافتتاح حساب وبرداشت براي نوجوانان بالاي 15 سال بدون الزا م به حضوروالدين

3- ارائه مدارك لازم براي افتتاح حساب

تعريف فعاليت:طرح بانك كودك ونوجوان بانك كشاورزي به منظور بانك پذيركردن كودكان ونوجوانان وجايگاه يابي هرچه بيشتربانك دربين افراد زير 18 سال طراحي شده است . اهداف اين طرح آموزش جمع آوري پس انداز وتامين آتيه كودكان ونوجوانان است . اين طرح باارائه خدمات جذاب وآموزش هاي ساده اي ازمفاهيم بانك واقتصاد در پي جذب كودكان ونوجوانان امروز وفعالان اقتصاد فرداي اي مرزوبوم است . حداقل مبلغ براي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه كودكان ونوجوانان وشركت درقرعه كشي مخصوص اين حساب بيست هزار ريال است .علاوه برآن حسابهاي قرض الحسنه اي كه موجودي پنجاه هزار ريال وبيشترداشته باشند درقرعه كشي سراسري بانك شركت داده مي شوند. حساب آتيه كودكان ونوجوانان نيز يكي ازخدمات اين طرح است كودكان ونوجوانان با سپرده گذاري اقساي پس ازدوره پنج ساله ازمزاياي دريافت مادام العمر برخوردار مي شوند اين حساب علاوه برتكميل كارت ودفترچه قراردادي دارد كه في مابين مشتري وبانك به اامضا مي رسد


پس انداز طرح ایـــــــران

اين طرح مختص زنان كشور است. افتتاح‌كنندگان هر يك از انواع حسابهاي سپردهاي يا قرض‌الحسنه مشمول استفاده از امتيازات خدمات عمومي اين طرح به شرح زير خواهند شد:

• انجام خدمات بانكي در محل سكونت براي زناني كه به علت كهولت سن با بيماري نميتوانند به شعب بانك مراجعه كنند.

• در شعب بانك خدمات بانكي به اعضاي طرح، خارج از نوبت معمول ارائه ميشود.

• معافيت از پرداخت كارمزد حوالجات بين شعب بانك كشاورزي.

• تسري بخشنامه 557 اداره كل اعتبارات و هدايت سرمايه‌گذاري به طرح ايران تا سقف پنجاه ميليون ريال.

• قبول ضمانت زنان عضو طرح براي تضمين تسهيلات اعطايي بانك.

• واگذاري امتياز وام قرض‌الحسنه و تسهيلات از فرزند به مادر و بالعكس امكانپذير است.

• اعطاي وام قرض‌الحسنه تا سقف 3 ميليون ريال در (حال حاضر) با شرايط و ضوابط زير دارندگان حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز طرح ايران:

نسبت به مانده ميانگين روزانه حساب قرض‌الحسنه طرح ايران در مدت شش ماه نيم برابر، يكسال يك برابر، يك و نيم سال، يك و نيم برابر، دو سال دو برابر، دو و نيم سال، دو ونيم برابر و سه سال، سه برابر.

موارد مصرف وام قرض‌الحسنه نيز به شرح زير است

• تامين كمك هزينه جهيزيه

• تامين كمك هزينه تحصيلي (دانشگاه)

• تامين كمك هزينه خود اشتغالي خود و فرزندان

• تسهيلات تعميرات مسكن.

شرايط افتتاح حساب• حداقل سن: 18 سال

• حضور شخص متقاضي افتتاح حساب در شعبه افتتاح‌كننده حساب

مدارك لازم براي گشايش حساب

• همراه داشتن اصل شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت كامل و واقعي اشخاص باشد.

• تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب

پنجاه هزار ريال

نحوه استفاده از حساب• حضور دارنده حساب در شعبه

• ارائه دفترچه حساب پس‌انداز

• امضاء برگه دفترچه حساب پس انداز

• دريافت و پرداخت وجه

ويژگيهاي طرح ايران

• امنيت وجوه سپرده شده به بانك

• تضمين استرداد اصل سپرده به صورت عندالمطالبه

• شركت در قرعه‌كشي و برخورداري از جوايز ارزنده اين حساب

• معاف از هر گونه ماليات

• دريافت و پرداخت وجه از حساب بدون محدوديت

• براي افتتاح و نگهداري حساب هزينه‌اي تعلق نميگيرد.

• كمك به سرمايه‌گذاري و توسعه در بخش كشاورزي

• اين حساب مخصوص بانوان كشور است

• ارائه خدمت در محل مسكوني بانواني كه به علت كهولت سن يا بيماري قادر به مراجعه به شعب بانك نيستند

• ارائه خدمت در خارج از نوبت و اولويت قرار دادن آنان نسبت به ساير مشتريان

• معافيت از پرداخت كارمزد حوالجات بين شعب بانك كشاورزي

• برقراري امتيازات ارتباط دو طرفه حساب جاري و سپرده كوتاه‌مدت

• قبول ضمانت بانوان عضو طرح براي تضمين تسهيلات اعطايي بانك

• اعطاي تسهيلات تا سقف پنجاه ميليون ريال بر اساس ميانگين عملكرد حساب

• اعطاي وام قرض‌الحسنه نسبت به مدت و ميانگين مانده حساب

شرح روال استفاده از خدمت

طرح ايران

خلاصه مراحل:طرحي است براي كليه زنان اعم از شاغل .خانه دار.شهرنشين وروستايي كه ازطريق افتتاح يكي از حسابهاي بانكي وفعال نگهداشتن آن نزد بانك كشاورزي عضواين طرح محسوب شده ومي توانند مشمول استفاده ازانتيازات اين طرح گردند

تعريف فعاليت:طرحي است براي كليه زنان اعم از شاغل .خانه دار.شهرنشين وروستايي كه ازطريق افتتاح يكي از حسابهاي بانكي وفعال نگهداشتن آن نزد بانك كشاورزي عضواين طرح محسوب شده ومي توانند مشمول استفاده ازانتيازات اين طرح گردندباافتتاح اين حساب زنان مي توانند ضمن برخورداري ازسايرامتيازات رح وشركت درقرعه كشي سالانه حسابهاي قرض الحسنه پس انداز بانك براساس ميانگين موجودي روزشمار حساب خود ازتسهيلات قرض الحسنه اين طرح براي تامين كمك هزينه خوداشتغالي تهيه جهيزيه وازدواج وكمك هزينه تحصيلات دانشگاهي خوديا فرزندانشان كمك هزينه خريد رايانه وتعميرات مسكن ملكي براساس ضوابط استفاده نمايد. اين رح مختص زنان كشوراست افتتاح كنندگان هريك ازانواع حسابهاي سپرده گذاري يا قرض الحسنه مشمول استفاده ازامتيازات خدمات عمومي اين طرح به شرح زير خواهند شد خدمات بانكي براي زناني است كه به علت كهولت سن يا بيماري نمي توانند به شعب بانك مراجعه كنند درمحل سكونت آنها انجام مي شود همچنين ضمانت زنان عضو طرح براي تضمين تسهيلات اعطايي بانك پذيرفته مي شود .


پس انداز ویژه کشاورزیاين حساب براي افراد علاقه مند به توسعه بخش كشاورزي است. به منظور ارج نهادن به سپرده گذاران اين حساب، قرعه كشي جداگانه اي با جوايز ارزنده در نظر گرفته مي شود.

با انجام قرعه كشي و اعلان اسامي برندگان ، دوره اين حساب به پايان مي رسد. ماهيت اين حساب نيز مشابه حساب قرض الحسنه پس انداز عادي است.بااين تفاوت كه دارندگان آن ازجوايزبيشتري نسبت به دارندگان حساب پس انداز قرض الحسنهعادي برخوردار خواهند بود. ميزان جوايزحساب پس انداز ويژه كشاورزري معادل 4% درصد ( به نسبت مدت دوره حساب ) مانده پايان دوره سپرده پذيري است.


حداقل مبلغ براي افتتاح حساب :

يكصدهزار ريال

نکته1. پس از قرعه كشي و اعلام نتايج آن، موضوع حساب خاتمه يافته تلقي مي شود، و دارنده حساب مي تواند وجه حساب خود را دريافت كند، و يا به يكي ازحسابهاي موجود خود درشعبه انتقال دهد.

نکته2. درصورت نداشتن حساب نزد شعبه، مشتري مي تواندتقاضاي افتتاح حساب ازشعبه نمايد وسپس نسبت به انتقال وجه اقدام نمايد.

نکته3. درصورت عدم اقدام مشتري درخصوص افتتاح حساب جديد درمهلت مقرر، شعبه ازطرف صاحب حساب اقدام به افتتاح حساب پس اندازعادي نموده و وجه موردنظر، به اين حساب واريزمي گردد.

ويژگي ها ي خاص حساب قرض الحسنه پس انداز ويژه كشاورزي :

• قرعه كشي جداگانه براي دارندگان اين حساب با برخورداري از امتياز روزانه يك امتياز به ازاء هر پنجاه هزارريال.

• محدودبودن دوره فعاليت اين حساب ( 4- 5 ماه )

• اعطاي جوايز براساس 4% مانده پايان دوره حساب

مدارك لازم براي افتتاح کليه حسابهاي قرض الحسنه پس انداز( عادي، ويزه ، ويزه کشاورزي):

الف : اشخاص حقيقي

• ارائه اصل شناسنامه و يكبرگ تصوير آن(صفحه اول و در صورت وجودتوضيحات ، ارائه تصوير صفحه آخر شناسنامه ) و ارائه شماره ملي

• تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه

ب : اشخاص حقوقي

• ارائه معرفي نامه از شركت يا موسسه ذي ربط

• ارائه اصل شناسنامه(دارندگان حق امضاء) به انضمام تصوير ازصفحه اول آن و ارائه شماره ملِّي درخصوص مجازبودن شرکت يا موسسه

• ارائه اصل و يك نسخه تصوير از اساسنامه شركت يا موسسه

• ارائه اصل ويكبرگ تصوير از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور

• تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه

شرح روال استفاده از خدمت حساب قرض الحسنه ويژه كشاورزي

خلاصه مراحل:1 - مراجعه متقاضي افتتاح حساب شعبه 2-ارائه مدارك لازم براي افتتاح حساب 3- داشتن حداقل مبلغ پنجاه هزارريال براي افتتاح حساب درحال حاضر


تعريف فعاليت:اين حساب براي افراد علاقمند به توسعه بخش كشاورزي است. به منظوردرج نهادن به سپرده گذاران اين حساب . قرعه كشي جداگانه اي با جوايز ارزنده

درنظرگرفته مي شود .ماهيت اين حساب مشابه حساب قرض الحسنه پس انداز است . با اين تفاوت كه سپرده پذيري محدود است . سه ماه پس ازپايان مهلت سپرده پذيري دوره اين حساب به پايان مي رسد. ودرصورت توافق به حساب قرض الحسنه (موجود يا جديد مشتري ) واريز مي گردد.

پس انداز در گردش:

ماهيت اين حساب مانند حساب قرض الحسنة پس انداز عادي است. تنها وجه تمايزآن، دريافت و پرداخت وجه با استفاده از رمز در كلية شعب بانك كشاورزي در سراسر كشور است.ماندةاين حساب درقرعه كشي سراسري بانك شركت داده مي شود.

شرايط افتتاح حسابكليه اشخاص حقيقي با داشتن شرايط زير مي توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب بهره مند شوند.

• حداقل سن : 18 سال

• مراجعه متقاضي به شعبه

مدارك لازم براي افتتاح حساب : • ارائه اصل شناسنامه به همراه يكبرگ تصوير از صفحه اول آن وارائه شماره ملّي

• تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه

• ارائه دوقطعه عكس 4×3

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب :

يكصد هزار ريال

نحوه استفاده از حساب :• مراجعه دارنده حساب به هريك از شعب بانك كشاورزي

• ارائه دفترچه پس انداز در گردش

• استخراج رمز توسط شعبه در موقع دريافت و پرداخت

• دريافت و يا پرداخت وجه

• حداكثر پرداختي در هر مرحله بدون تائيديه تلفني مبلغ چهارميليون ريال است

ويژگي ها ي خاص حساب قرض الحسنه پس انداز در گردش :

• امكان دريافت و پرداخت از حساب در كليه شعب بانك كشاورزي ايران

• جايگزيني يك جلد دفترچه پس انداز در گردش بجاي حمل و نقل فيزيكي پول و جلوگيري از مخاطرات احتمالي حمل و نقل و مشكلات جابجائي پول

هدف خاص :پاسخ به نياز مشتريان درامرجابجايي پول درسطح کشور


حساب قرض الحسنه پس انداز درگردش

خلاصه مراحل:1- مراجعه به شعبه وارائه مدارك لازم براي افتتاح حساب 2-داشتن حداقل مبلغ يكصد هزارريال براي افتتاح حساب درحال حاضر 3-داشتن حداقل 18 سال تمام


تعريف فعاليت:ماهيت اين حساب بابت حساب قرض الحسنه پس انداز است تنها وجه تمايز آن براي دارنده حساب قابل استفاده دريافت يا پرداخت دركليه شعب بانك كشاورزي درسراسر كشوراست

پس انداز ویژهاين حساب مخصوص افراد خير و نيكوكاري است كه مي خواهندبرابرمقررات اين حساب ، قسمتي از پس اندازشان را به صورت وام ياقرض دراختيارافرادي قراردهندكه توسط دارندگان اين حساب معرفي مي شوند.

ماهيت اين حساب نيزمشابه حساب قرض الحسنة پس انداز عادي است. ماندة اين حساب درقرعه كشي سراسري بانك شركت داده مي شود.عمده ترين تفاوت اين حساب باسايرحسابهاي قرص الحسنه اين است که دارنده حساب مي تواندافرادي رابراي دريافت تسهيلات ازمحل حساب قرض الحسنه خودبه بانک معرفي نمايد.

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب :

سيصد هزار ريال

شرايط پرداخت وام قرض الحسنه ويژه:

• داشتن معرفي نامه از سوي دارنده حساب .

• تضمين بازپرداخت وام قرض الحسنه مطابق مقررات داخلي بانك است.

• وصول وام قرض الحسنه نيز به عهده بانك است و طبق مقررات داخلي بانك صورت مي گيرد. لکن اين امربراي بانک جنبه الزام ندارد.به عبارت ديگرچنانچه بانک تلاشهاي خودرابراي وصول وام بعمل آورد(مانندوصول تسهيلات بانک)، ولي موفق به وصول اين نگرددبانک هيچگونه مسئوليتي ندارد.

• كارمزد وام مانند كارمزد وام قرض الحسنه داخلي بانكهاست.

• حداقل مبلغ وام يکصدهزار ريال است .

• حداکثر مبلغ وام بستگي به ميزان سپرده حساب وميزاني که دارنده حساب معرفي مي کنددارد.

ويژگي خاص حساب قرض الحسنه پس انداز ويژه :

اعطا وام قرض الحسنه به افراد نيازمند براساس معرفي دارنده حساب

شرح روال استفاده از خدمت

حساب قرض الحسنه ويژه

خلاصه مراحل:1- مراجعه متقاضي افتتاح حساب به شعبه 2-ارائه مدارك لازم براي افتتاح حساب 3- داشتن حداقل 18 سال سن 4-حداقل سيصد هزار ريال براي افتتاح حساب درحال حاضر


تعريف فعاليت: اين حساب مخصوص افراد خيرونيكوكاري وافرادحقوقي است كه مي خواهند برابر مقررات اين حساب قسمتي ازپس اندازشان را بصورت وام يا قرض دراختيار افرادي قراردهند كه توس دارندگان اين حساب معرفي مي شوند

► حساب جاری بانک کشاورزی
حساب ها و سپرده های بانک کشاورزی ◄

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟سایر منابع و مطالب مرتبط با شرایط افتتاح حساب برای افراد زیر 18 سال بانک کشاورزی [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
banki.ir .
حساب پس انداز قرض الحسنه بانک کشاورزی - بانکی

Aug 5, 2008 — قرض الحسنه پس انداز بانک کشاورزی شرايط افتتاح حساب كليه اشخاص ... افتتاح يا برداشت از حساب براي افراد زير 18 سال توسط ولي قانوني يا ... ادامه...


www.bki.ir .
بانک کشاورزی > خدمات و محصولات > سایر خدمات > کارت ها

کارت مهرگستر نوجوان به نام متقاضیان نوجوان، برای سنین بدو تولد تا 15 سال با رعایت ... کلیه بانوان، اعم از شهری و روستایی ، با افتتاح حساب جاری بدون دسته چک نزد ... زمانی هفت روز)، بدهی مشتری در قالب یک وام با کارمزد 18 در صد تقسیط می شود. ... در صورت تماس افراد ناشناس و درخواست از شما جهت مراجعه به دستگاه خودپرداز تحت ... ادامه...


www.bki.ir .
خدمات سپرده ای - بانک کشاورزی

حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه 10000000 ریال می باشد. ... از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه 3000000 ریال ومدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال می ... حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار 2ساله (نرخ سود علی الحساب سالانه 18 درصد) ... خانواده ها(به منظور سرمایه گذاری برای فرزندان) ، مستمری بگیران، افرادی که خدمات ... ادامه...


www.eghtesadonline.com .
بخشنامه شرایط افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸سال | اقتصاد ...

Dec 9, 2018 — بخشنامه شرایط افتتاح حساب برای افراد (طفل و نوجوان) زیر ۱۸ سال در بانک ها اصلاح شد. ادامه...


www.rade.ir .
شرایط جدید افتتاح حساب بانکی برای افراد زیر 18 سال | رده Rade

طبق اعلام بانک مرکزی، شرایط افتتاح حساب بانکی برای افراد زیر 18 سال تغییراتی پیداکرده که در قابل بخش‌نامه‌ای جدید به بانک‌ها، ابلاغ‌شده است. در حال حاضر ... ادامه...


www.rade.ir .
حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک کشاورزی | رده Rade

متاسفم براشون… همین(:. پاسخ. ناشناس می‌نویسد 1 سال پیش. رفتم افتتاح حساب میگه بیست هزار تومن باید بدی به اداره پست.پشیمون شدم و حساب باز نکردم. 1. پاسخ. ادامه...


donya-e-eqtesad.com .
اصلاح شرایط افتتاح حساب افراد زیر 18 سال

Dec 10, 2018 — بخشنامه شرایط افتتاح حساب برای افراد (طفل و نوجوان) زیر ۱۸ سال در بانک‌ها اصلاح شد. ادامه...


bmi.ir .
سپرده قرض الحسنه پس انداز - بانک ملی

اتباع خارجی دارنده کارت آمایش معتبر می توانند افتتاح حساب نمایند. ... و اثبات آن توسط دادگاه و با 18 سال تمام،‌حق استفاده از موجودی حساب با قائم مقام قانونی وی ... در مورد حسابهای مخصوص که پس از حصول شرایط تعیین شده ، برداشت امکان پذیر می باشد. ادامه...


www.tejaratbank.ir .
Tejaratbank:: شرایط افتتاح حساب - بانک تجارت

شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای افراد صغیر بر اساس قوانین و مقررات افراد در صورتی اهلیت معامله را خواهند داشت که سن آنان 18سال تمام باشد و یاحکم ... ادامه...


www.isna.ir .
شرایط جدید افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال - ایسنا

Dec 9, 2018 — به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ایران با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها، تغییراتی را در شرایط افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال ایجاد کرده است. ادامه...


bankmellat.ir .
بانک ملت> قرض الحسنه پس انداز

... صورت حق استفاده از موجودی حساب تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام فقط با مادر می باشد. ... نکته: حق برداشت در شرایط فوق صرفاً توسط ولی/ قیم و در خصوص وصی/ امین در ... نکته: افتتاح حساب قرض الحسنه پس اندازبابت افراد روشندل/ بیسواد بدون ... زیر و تکمیل فرم های مخصوص و واریز حداقل مبلغ پیش بینی شده می توانند حساب ... ادامه...


www.iribnews.ir .
تغییرات افتتاح حساب بانکی افراد زیر ۱۸ سال | خبرگزاری ...

Dec 9, 2018 — بخشنامه شرایط افتتاح حساب برای افراد (طفل و نوجوان) زیر ۱۸ سال در بانک ها اصلاح شد. ادامه...


www.poolnews.ir .
آنچه درباره افتتاح حساب پس انداز برای کودکان باید بدانید

Nov 15, 2017 — شرایط باز کردن حساب پس انداز در بانک های مختلف با هم متفاوت است. ... بانک کشاورزی: حساب پس انداز کودک و نوجوان ... افتتاح حساب برای کودکان زیر ۱۲ سال توسط والدین صورت می گیرد و امکان افتتاح حساب و برداشت از حساب برای ... ادامه...


sedayiran.com .
جزئیات افتتاح حساب بانکی افراد زیر 18سال - صدای ایران

Dec 9, 2018 — بخشنامه شرایط افتتاح حساب برای افراد (طفل و نوجوان) زیر ۱۸ سال در بانک ها اصلاح شد. ادامه...


www.banksepah.ir .
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز - بانک سپه

1- تقاضای افتتاح حساب می‌تواند از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد ‌شرایط یا ... 3- حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز می‌تواند توسط صغیر با سن دوازده سال تمام افتتاح شود ... از افراد بی سواد) در صورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم برداشت از حساب، ... ادامه...


helpro.ir .
چطور حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ویژه بانک کشاورزی باز کنم ...

... پیگیری کنه؟ خود فرد اگر به سن قانونی (18 سال تمام) رسیده باشه، ولی، قیم یا وکیل ... واریز مبلغی به عنوان افتتاح حساب. قدم پنجم. دریافت دفترچه حساب. چطور حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز کودک و نوجوان بانک کشاورزی باز کنم؟ فرایند به نظرت ... حسابی هست که باهاش میتونی به افراد نیازمند و موسسات خیریه وام بدی. اما بانک کارمزد ... ادامه...


eghtesadgardan.ir .
مادر حق افتتاح و برداشت از حساب كودك زير 18 سال را دارد، 5 دسته ...

Dec 9, 2018 — با انتشار بخشنامه جديد، شرایط افتتاح حساب برای افراد (طفل و نوجوان) زیر ۱۸ سال در بانک ها اصلاح شده و افتتاح حساب براي افراد زير 18 سال به 5 ... ادامه...


www.iranjib.ir .
سپرده گذاری برای کودکان - ایران جیب

Dec 12, 2017 — بررسی شرایط افتتاح حساب های پس انداز و سپرده گذاری بانکی برای فرزندان ... ... «آرزو»، یک حساب کوتاه مدت است که والدین می توانند برای فرزندان زیر 18 سال خود باز کنند. دارندگان این حساب از سود ... بانک کشاورزی: طرح کودک و نوجوان ... همچنین کارت «مهر گستر نوجوان» برای افراد 11 تا 15 سال ارائه می شود. بانک ... ادامه...


shahr-bank.ir .
قرض الحسنه جاری - بانک شهر

شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقیقی. افتتاح ... تکمیل فرم‌های مربوطه; داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه توسط متقاضی. ادامه...


sb24.ir .
پرسش و پاسخ | بانک سامان

مشتری گرامی پرسش‌های خود را در یکی از بخش‌های ‌زیر جستجو کنید و در صورت داشتن سایر ... کسانی که کمتر از 18سال دارند شخصا چه حسابی می‌توانند در بانک سامان افتتاح کنند؟ ... چک‌های دیگر بانک‌ها را به حساب خود در بانک سامان واگذار کرده‌ام، در چه زمانی وجوه این چک‌ها به حسابم واریز می‌شود؟ ... شرایط دریافت وام بانک سامان چگونه است؟ ادامه...


www.bankavl.com .
نحوه اخذ کد بورسی برای کودکان - بانک اول

Jun 10, 2020 — در گذشته امکان خرید و فروش سهام برای افراد زیر ۱۸ سال وجود نداشت، اما در ... بعد از افتتاح حساب بانکی و ثبت نام در سامانه سجام، پدر باید به عنوان ... ادامه...


ve.cbi.ir .
پرسش‌هاي متداول - سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج - بانک مرکزی

Expand 1 - شرايط لازم جهت ضامن در زمان اخذ تسهيلات قرض الحسنه ازدواج کدام است, 1 - شرايط ... Expand 15 - آيا تسهيلات ازدواج به افراد کمتر از 18 سال تعلق مي گيرد؟ ادامه...


bank-day.ir .
انواع حساب ها - بانک دی

حساب های بانک دی : ... ضوابط و شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری : ... (افتتاح حساب برای افراد زیر 18سال تمام که دارای حکم رشد صادره ازسوی مراجع ذیصلاح می ... ادامه...


homevgroup.com .
معرفی بهترین بانکها در ترکیه | شرایط افتتاح حساب بانکی در ...

با توجه به این موضوع در این مطلب به معرفی این دو بانک و شرایط افتتاح حساب در ... همان‌طور که از نام این بانک هم مشخص است زراعت بانک با هدف کمک به بخش کشاورزی ترکیه و ... مشکلات مالی که کشاورزان با آن مواجه بودند و گرفتن وام‌هایی با بهره بالا از افراد ... همین اقدام پایه و اساس شکل‌گیری زراعت بانک ترکیه شد و در نهایت در سال ۱۸۸۸ ... ادامه...


bashgah.com .
اتصال حساب بانکی به کارگزاری - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

چگونه در قسمت خرید سهام در گزینه منبع مالی به جای حساب نزد کارگزاری، گزینه ... اتصال حساب بانک ملت به حساب معاملاتی کارگزاری آگاهاگر حساب نزد بانک ملت باشد، ... با هر بانکی که حساب دارید ، می توانید حساب معاملاتی نزد کارگزاری آگاه افتتاح ... کانال آوای آگاه · کد بورسی زیر 18 سال · امتیاز سوالات بآشگاه · سوال اینستاگرام ... ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر