موضوعات وبسایت : اخبار
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

وام حساب جاری بانک سپه

وام حساب جاری بانک سپه

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 05 آذر 1399 ساعت 18:19

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان وام حساب جاری بانک سپه را مطالعه خواهید کرد.

Bullet01.gif

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

 کاربر محترم؛


Bullet01.gif

 با تشکر از همکاری اداره کل تشکیلات و روشها بانک سپه در پاسخ به پرسشهای کاربران، متن کامل پاسخهای ارسالی در ذیل قابل دسترسی است:
 - اگر شخصی در حساب های قرض الحسنه و سپرده کوتاه مدت خود از یک امضا و در حساب جاری خود از امضا دیگری استفاده کند، آیا اشکالی از لحاظ مقررات بانکی پیش خواهد آمد؟ 
هر شخصی می تواند برای هر یک از حسابهای خود یک نمونه امضا مستقلی را به بانک ارائه نماید و امضا ارائه شده در سیستم اسکن شده و پرداخت از حساب مشتری فقط با آن امضا میسر خواهد بود.
 
 - در چه مواردی حساب جاری غیر فعال خواهد شد؟ 
حساب قرض‌الحسنه جاری فاقد گردش مالی از تاریخ ارائه آخرین برگ چک به موسسه اعتباری برای مدت حداقل یک سال به‌عنوان حساب راکد تلقی می‌شود.
 
 - آیا معرف حساب جاری مسئولیت تضامنی دارد؛ لطفا ً در مورد میزان تعهد معرف توضیح بفرمایید؟ 
معرف حساب جاری فقط تائید کننده آدرس و مشخصات افتتاح کننده حساب می باشد و مسئولیت تضامنی نداشته و صرفاً مسئولیت اخلاقی دارد.
 
 - اگر مشتری از فروشگاه یا بانک، کالا یا وامی دریافت کند و بابت تضمین پرداخت اقساط آن، اقدام به صدور چک بدون تاریخ به میزان کل مبلغ کالا یا وام کرده باشد، عمل او از نظر اصول بانکداری صحیح است؟
صدور چک بدون تاریخ با توجه به صراحت ماده 311 قانون تجارت مبنی بر قید تاریخ صدور در چک، فاقد محمل قانونی است و از نظر اصول بانکداری درج تاریخ بر روی چک، یکی از ارکان صدور چک می باشد.  ضمنا ً با توجه به بخشنامه اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی ج . ا.ا. اخذ چک به عنوان تضمین در هنگام اعطای تسهیلات ممنوع است. شایان ذکر است به موجب قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاه و... مصوب 1380 در طرحهای تولیدی اخذ چک با ظهر نویسی ضامن معتبر بلامانع اعلام شده است.


 - در مورد تاریخ صدور چک توضیح دهید و تفاوت آن را با وعد چک (قید کردن شرط در چک) بیان کنید.
حسب ماده 311 قانون تجارت در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکنند برسد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. براساس ماده 3 قانون صدور چک، صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. طبق ماده 3 مکرر قانون صدور چک، چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور، درج تاریخ صدور چک در متن چک الزامی است و نمی توان پرداخت وجه چک را به آینده موکول نمود.  
 
 - موارد و نحوه استفاده از سفته چیست؟
طبق ماده 307 قانون تجارت سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا بحواله کرد آن شخص کار سازی نمایند. صدور سفته علاوه بر استفاده در امور بازرگانی در امر دیگر نیز قابل استفاده است.
 
 - موارد ایمنی که باید در مورد صدور سفته مد نظر قرار گیرد چیست؟
به موجب ماده 308 قانون تجارت سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ تحریر و متضمن مراتب ذیل باشد. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف نوشته شود. گیرنده وجه مشخص گردد تاریخ پرداخت یا سررسید مشخص گردد. شایان ذکر است در سفته قید اسم شخص معین الزامی نیست.
 
 - موارد ایمنی در مورد استفاده از چک چیست؟
درخصوص موارد ایمنی در مورد استفاده از چک به مسئولیت صادرکننده چک می پردازیم:

   1- چک‌ وسیله ‌اعتباری‌ محسوب‌ نشده ‌بلکه بصورت‌ سندی جانشین پول نقد می شود لذا نبایستی وعده دار صادر شود.

   2- قید هرگونه شرطی در متن چک برای پرداخت مبلغ آن  از جانب بانک بلا اثر خواهد بود.

   3- تاریخ چک بطور کامل و ترجیحا ً با حروف نوشته شود.

   4- از گذاشتن فواصل بیهوده هنگام نوشتن چک خودداری نموده و ارقام را پشت سرهم بنویسند.

   5- از نوشتن مبلغ به صورتیکه قابل تبدیل به مبالغ دیگر باشد خودداری بعمل آید.

   6- امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در شعبه درحدود عرف بانکداری برابر باشد.
 
 - آیا بر روی چک جاری طلایی بجای امضا می توان مهر زد؟
با عنایت به ماده 311 فصل سوم قانون تجارت که صراحتا ً عنوان نموده «چک باید به امضای صادر کننده برسد» چنین استنباط می شود که امضا باید شخصا ً توسط صادر کننده بر روی چک درج شود. ضمنا ً با توجه به اینکه استفاده از مهر بر روی چک امکان سوء استفاده های احتمالی آتی را توسط اشخاص ثالث (به غیر از صاحب حساب) فراهم ساخته و سرقت و یا مفقودی مهر نیز متصور است؛ لذا استفاده از مهر به جای امضا بر روی اسناد به مصلحت نمی باشد.  
 
 - آیا شرکتهای بازرگانی (با مسئولیت محدود) که به ثبت رسیده اند برای افتتاح حساب جاری احتیاج به مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنایع سابق) دارند؟
افتتاح حساب جاری برای هرنوع شرکتی که در اداره ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد صورت می پذیرد.
 
 - لطفا ً در مورد نحوه و مهلت شکایت (کیفری یا حقوقی) دارنده چک برگشتی توضیح دهید؟
حسب ماده 11 قانون صدور چک، دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک و تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک، حق شکایت کیفری از طریق تقدیم شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی محل دارد و پس از آن برای مطالبه وجه چک می بایستی اقدام حقوقی از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حوزه قضایی محل مربوطه صورت پذیرد.
 
 - آیا شخصی که چک برگشتی به او منتقل شده است، حق شکایت کیفری دارد توضیح دهید.
به موجب ماده 11 قانون چک، شخصی که چک برگشتی به او منتقل شده است حق شکایت کیفری ندارد لکن اقدام حقوقی برای وصول مبلغ چک میسر می باشد.
ماده 11- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و درصورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است. بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردید، حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. درصورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او درصورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در اینصورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
 
 - شخصی که حساب او مسدود شده است اگر اقدام به صدور چک کند عمل او از نظر قانونی چه حکمی دارد؟
بموجب ماده 10 قانون صدور چک، هرکس باعلم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک محکوم خواهد شد.

ماده 7- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :

الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
چ - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد بود و درصورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
  
 - دارنده چک بی محل به چند طریق میتواند وجه چک را مطالبه کند؟
دارنده چک بی محل به دو طریق می تواند وجه چک را مطالبه نماید:

     الف - از طریق مراجعه به مرجع قضایی محل

     ب - از طریق مراجعه به اداره اجرای ثبت اسناد محل
 
 - با توجه به شرایط قانونی ، چک باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟
طبق ماده 311 قانون تجارت، در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد. همچنین طبق ماده 3 قانون صدور چک هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
 
 - چک در وجه حامل دارای چه مشخصاتی است؟
چک در وجه حامل چکی است که در قسمت حواله کرد آن، عبارت «حامل» نوشته شده باشد و چنین چکی به هر شخصی که آن را ارائه نماید. با رعایت سایر مقررات قابل پرداخت است.
 
 - اگر دارنده حساب جاری که چک بی محل صادر کرده است، فوت کند و کلیه دارایی او برابر مبلغ چک نباشد، مسئولیت پرداخت چک با چه کسی است؟
چنانچه وراث ماترک (اموال بجا مانده از متوفی) را قبول نمایند، هر یک از وراث به میزان سهم خود از سهم الارث مسئول پرداخت دیون متوفی می باشند و نسبت به مازاد دیون تکلیفی برعهده وراث نمی باشد.

- شرایط افتتاح حساب جاری طلایی چیست؟

حساب جاری طلائی در ردیف حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری است و مشتریان درصورت دارا بودن شرایط لازم می توانند نسبت به افتتاح این حساب نزد شعب اقدام نموده و کلیه عملیات دریافت، پرداخت، انتقالی، بروات، حواله و غیره را در شعب متصل به شبکه جاری طلایی انجام دهند.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح را در صفحه «

حساب قرض الحسنه جاری

» در زیرمنوی «خدمات ریالی» موجود می باشد.

- آیا از طریق اینترنت می توان فرم‌های مربوط به افتتاح حساب جاری را دریافت کرد؟

در حال حاضر برای دریافت فرم های مربوط به افتتاح حساب جاری، بایستی به یکی از شعب بانک سپه مراجعه کرد.

- در مورد مزایای حساب جاری توضیح دهید.

ارائه خدمات به حساب جاری، محدود به یک شعبه خاص (شعبه افتتاح کننده حساب) نبوده و مشتری (ذینفع چک) با در دست داشتن چک جاری و مراجعه به هریک از شعب بانک سپه می تواند نسبت به اخذ وجه چک مذکور اقدام نماید. همچنین دارندگان حساب جاری در صورت نیاز به دسته چک جدید می توانند درخواست اخذ دسته چک خود را به تمامی شعب بانک سپه ارائه نمایند.

- آیا افتتاح حساب جاری نیاز به معرف دارد؟

بله؛ به استناد مفاد بند 3-1 چگونگی افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بخشنامه شماره یک صندوق داشتن حداقل یک نفرمعرف که دارای حساب قرض الحسنه جاری در بانک باشد الزامی است.

- چگونه می‌توان بدون رفتن به بانک از موجودی حساب جاری باخبر شد؟

دارندگان حساب جاری می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر به یکی از شعب بانک سپه مراجعه نموده و رمز اول خدمات غیرحضوری را اخذ نمایند. با استفاده از رمز اول یادشده مشتریان می توانند به هریک از سامانه های بانکداری اینترنتی (Internet Bank)، همراه بانک (Mobile Bank) و تلفنبانک سپه مراجعه نموده و از موجودی حساب جاری خود مطلع شوند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟سایر منابع و مطالب مرتبط با وام حساب جاری بانک سپه [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
www.banksepah.ir .
در مورد حساب جاری - بانک سپه

آیا معرف حساب جاری مسئولیت تضامنی دارد؛ لطفا ً در مورد میزان تعهد معرف توضیح ... به میزان کل مبلغ کالا یا وام کرده باشد، عمل او از نظر اصول بانکداری صحیح است؟ ادامه...


www.banksepah.ir .
اعتبار در حساب جاری - بانک سپه

برقراری حد اعتباری مشخص به منظور تأمین کسری حساب جاری مشتری از محل خرید اسناد و اوراق تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به مبلغ ... ادامه...


www.banksepah.ir .
طرح باران 2 - بانک سپه

... (مشتریان حقیقی و حقوقی) یک فقره سپرده قرض الحسنه جاری کارت (بدون دسته چک ... این حساب تا سقف 300 میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. ادامه...


www.rade.ir .
وام با میانگین حساب بانک سپه | رده Rade

Dec 23, 2019 — بانک سپه. وام با میانگین حساب بانک سپه ... وام‌گیرنده نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین ... برابر میانگین جاری و تا 5 برابر میانگین حسابهای بدون سود میتوانید وام بگیریدالبته تا سقف زیر… : ادامه...


www.rade.ir .
در طرح باران بانک سپه بدون نیاز به بلوکه شدن حساب سپرده تا ...

در طرح باران بانک سپه بدون نیاز به بلوکه شدن حساب سپرده تا 30 میلیون وام ... در طرح باران بانک سپه، مشتری با توجه به میانگین حساب قرض‌الحسنه جاری بدون ... ادامه...


banker.ir .
چند طرح وام و تسهیلاتی بانک سپه - بنکر

در طرح های تسهیلاتی بانک سپه وام از 5 میلیون تا سقف 50 میلیون تومان با سود 2 الی 18 ... و حقوقی) یک فقره سپرده قرض الحسنه جاری کارت (جاری بدون دسته چک - متمرکز)و با ... 6- تسهیلات طرح صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب قابل پرداخت است. ادامه...


banker.ir .
وام طرح تدبیر بانک سپه+شرایط دریافت - بنکر

این حساب تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. ... قرض الحسنه جاری کارت, 10 تا 400 میلیون ریال, 24 تا 48 ماهه, 14 ٪ ... برچسب ها: وام طرح تدبیر بانک سپهوام بانک سپهمزایای واموام طرح تدبیرسقف وامتسهیلات بانک ... ادامه...


bankvam.com .
وام بانک سپه دریافت وام فوری از بانک سپه با حداقل کارمزد از ماه ...

در این مطلب انواع وام بانکی بانک سپه را مورد بررسی قرار می دهیم ... داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، ‌سابقه کار و میانگین مانده حساب جاری متناسب با تسهیلات ... ادامه...


www.bankavl.com .
وام و تسهیلات بانک سپه - بانک اول

Oct 29, 2020 — وام و تسهیلات کارت خرید بانک سپه (بهین کارت) ... در این طرح تمامی متقاضیان (مشتریان حقیقی و حقوقی) یک فقره سپرده قرض الحسنه جاری کارت (بدون ... این حساب تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. ادامه...


vamchi.com .
تسهیلات و وام بانک سپه، دومین بانک دولتی ایران | وام چی %

وام بانک سپه با اولویت برای نظامیان و البته برای مشتریانی که با بانک کار می کند در قالب ... در قالب کارت اعتباری مرابحه با توجه شرایط و ضوابط جاری بانک اعطا می‌کند. ... اگر ۳ برابر میانگین دو ماه حساب قرض الحسنه فرد وام داده می شود؛ دیگر نباید ... ادامه...


ebanksepah.ir .
اینترنت بانک سپه

کاربر گرامی. برای اولین ورود به اینترنت بانک جدید، لطفا از نام کاربری و رمز عبور فعلی خود استفاده کنید، در صورت نداشتن یا فراموشی نام کاربری و رمز عبور خود، ... ادامه...


rc.majlis.ir .
اساسنامه بانک سپه - مرکز پژوهشها

‌ماده 2 - هدف بانک - بانک سپه به منظور ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور ایجاد می‌گردد ‌این بانک در ... 5 - تحویل وام یا اعتبار از داخل یا خارج 6 - نقل و انتقال وجوه. ... 17 - افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت‌دار در بانکها و مؤسسات مالی و ... ادامه...


tejaratgardan.ir .
انواع وام قرض الحسنه فوری با جدول اطلاعات کامل - تجارت گردان

Apr 3, 2020 — بانک انصار و بانک صادرات از پیشگامان ارائه تسهیلات و وام فوری هستند که طرح‌های ... نوع سپرده گذاری, حساب قرض الحسنه جاری ... وام فوری بانک سپه ... ادامه...


www.mebank.ir .
بانک سپه

جاری مهر · شبکه شعب. prevnext. start1234. thumb. stop. اینترنت بانک. انتقال وجه شتابی. درخواست اینترنتی تسهیلات. پرداخت قسط شتابی. همراه بانک. بانکداری ... ادامه...


www.magiran.com .
شرایط پرداخت وام خرید خودرو و لوازم خانگی در بانک سپه - Magiran

بانک سپه در قالب طرح سپاس (سپرده اعتباری سپه) در ازای سپرده گذاری ... سپاس به هیچ عنوان نمی تواند حساب پشتیبان جاری معرفی شود و مسوولان می بایست از قبول ... ادامه...


www.irna.ir .
بانک سپه استان مرکزی ۳۶ میلیارد ریال وام به مشاغل آسیب دیده از ...

Sep 6, 2020 — اراک - ایرنا - مسئول روابط عمومی و بازاریابی بانک سپه استان مرکزی گفت: ... ریال تسهیلات در سال جاری به مشاغل آسیب دیده از کرونا از سوی شعب بانک در ... و با این حساب، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳۸۴ هزار و ۶۶۶ نفر رسید. ادامه...


ghalatnews.ir .
خبری از وام بانک سپه در سال جاری نیست - غلات نیوز

Sep 29, 2020 — نسخه چاپي ارسال به دوست. رئیس اتحادیه نانوایان تبریز: خبری از وام بانک سپه در سال جاری نیست. اختصاصی/ عباسوند گفت: آخرین تخصیص وام ... ادامه...


donya-e-eqtesad.com .
شرایط پرداخت وام خرید خودرو و لوازم خانگی در بانک سپه

Mar 8, 2007 — مسعود رضا طاهری- بانک سپه در قالب طرح سپاس (سپرده اعتباری سپه) در ... سپاس به هیچ عنوان نمی‌تواند حساب پشتیبان جاری معرفی شود و مسوولان ... ادامه...


www.hamshahrionline.ir .
اعلام امهال وام‌های قرض‌الحسنه بانک مهراقتصاد | رد درخواست وام‌هایی ...

Jul 21, 2020 — بعد از آن‌که بانک مهراقتصاد از امهال تسهیلات قرض‌الحسنه در برخی بخش‌ها خودداری ... وام. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، در جریان شیوع ویروس کرونا در ... دستورالعمل بانک مرکزی عمل کنند، در عمل برخی بانک‌ها اقساط را از حساب کسر و ... در ادامه مشروح توضیح بانک سپه به خبرگزاری ایسنا در رابطه با شرایط امهال ... ادامه...


cafebazaar.ir .
برنامه همراه بانک سپه - دانلود | کافه بازار

همراه بانک جدید سپه. ... محاسبه سود وام. رایگان. همراه نوین. رایگان. کارت بانک ... برای کار با حساب جاری طلایی ، از گزینه پایین ، سپرده رو انتخاب کنید. yaser. ۹۹/۹/۱. ادامه...


tankhaah.ir .
تسهیلات اعطایی بانک سپه به صنوف آسیب‌دیده از کرونا :: تنخواه

Sep 26, 2020 — از ابتدای سال جاری تاکنون بانک سپه ۴۱ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال به آسیب دیدگان ناشی از بیماری کرونا پرداخت کرده است ... ادامه...


www.eghtesadonline.com .
وام مضاربه بانک سپه | اقتصاد آنلاین

Jul 18, 2013 — 7- هر گونه وجوه واریزی به حسابجاری اعتباری تا قبل از سررسید قرارداد مبین تسویه بخشی از تسهیلات مضاربه قلمداد شده وبرمبنای وجوه واریز شده وبه ... ادامه...


tejaratnews.com .
اختلال در بانک سپه تا کی ادامه دارد؟ / سهامداران سهام عدالت قدری ...

Jul 19, 2020 — «خدایا چ اشتباهی کردیم این بانک حساب باز کردیم….سود سهام عدالتمون چی میشه…» «پول سهام رو۳۰روزه نریختین یک هفته ام اختلال درسیستمتون ... ادامه...


namnak.com .
روش های فوری و سریع گرفتن موجودی بانک سپه - نمناک

موجودی بانک سپه و روش های استعلام موجودی بانک سپه و موجودی بانک سپه با ... خدمات مالی و غیر مالی; کارت به کارت داخلی; انتقال وجه حساب به حساب; تسهیلات و اقساط و. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر