موضوعات وبسایت : اخبار

مطالب شامل برچسب: های

پیش شماره حساب بانک های مختلف

دریافت شماره شبای همه بانکهای ایران از طریق پیامک - تلفن و لینک شماره شبای بانکهای کشور: روی آرم هر بانک کلیک کنید:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           کد شبا حسابهای خزانه ، بانکهای دولتی و دستگاههای دولتی نزد بانک مرکزیدریافت شماره حساب جدید (شانزده رقمی) وشناسه شبا برای حساب‌های خزانه، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتوجه: بخش دوم شماره حساب قدیم (۲ رقم سمت راست) برای کلیه اشخاص حقوقی (نهادها و سازمان‌ها) همان مقدار پیش فرض (۰۰) است.دريافت شماره حساب جديد و شناسه شبا حساب‌های بانک مرکزی دريافت شماره حساب جديد (شانزده رقمی) و شناسه شبا برای حساب‌های خزانه، دستگاه‌های...

تاریخ 27 اسفند 1400